กิจกรรมการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งฝรั่งเศสมีให้เลือกอย่างมากมาย อาทิเช่น ปราสาท อนุสรณ์สถานที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ยังคงได้รับการอนุรักษ์ ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี

แม้ว่ากาลเวลาจะได้ผ่านพ้นไปนับพันปี เช่น ภาพโมนาลิซา รูปปั้นวีนัส ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซาย ซึ่งเจ้าพระยาโกษาปาน ราชฑูตไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงไปเจริญสัมพันธไมตรี

หอไอเฟลสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ประตูชัยที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆในประวัติศาสตร์ ถนนชองป์-เซลิเซ ย่านการค้าสุดหรู Place de la Révolution ที่ซึ่งกษัตริย์หลุยส์ที่ 16 และพระนาง Marie-Antoinette Danton และ Robespierre ถูกกิโยติน ฯลฯ

งานเทศกาล ซึ่งมีความหลากหลาย และเป็นกิจกรรมที่ชาวฝรั่งเศสสนใจ เข้าร่วมในงานมากมายอย่างคาดไม่ถึง บางแห่งเป็นงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน งานเทศกาลของเมืองนีซ ฯลฯ นับเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดและมีคุณค่าเกินกว่าที่จะมองข้าม

การเที่ยวชมเมืองสำคัญ ๆ ฝรั่งเศสมีเมืองใหญ่ที่มีประชากรเกิน 100,000 คน รวม 36 เมือง ซึ่งแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของตนเอง แต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาที่สืบเนื่องมาช้านาน เหตุการณ์สำคัญในอดีตหลายประการเกิดขึ้นในแต่ละแห่ง เมืองต่าง ๆเหล่านี้พร้อมที่จะให้คุณได้สำรวจ ท่องเที่ยวโดยจัดการบริการที่เพียบพร้อมไว้บริการคุณได้ทุกเมื่อ