ฝรั่งเศษ1-greetingsfromtheyard

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum หรือ Musée du Louvre)

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum หรือ Musée du Louvre) ใครที่กำลังคิดจะเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศษ แนะนำให้ไปพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เพราะมีความสวยงาม เป็นที่นิยมของชาวฝรั่งเศษ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ฝรั่งเศส: Mus