Huitrerie Regis

พลาดไม่ได้จริงๆ สำหรับร้าน “Huitrerie Regis” ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่เน้นอาหารทะเลโดยเฉพาะ ถึงจะเป็นร้านขนาดเล็กรองรับได้เพียง 20 คน และมีเพียงประมาณ 6 โต๊ะเท่านั้น แต่ร้านนี้เป็นร้านที่อ